Sökning: "ekosystemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet ekosystemtjänst.

 1. 1. Trädens roll i den hållbara staden : En fallstudie av träd i centrala Gävles grönområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Christine Onelius; Lina Sjölin; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem services; Sustainable cities; Pinus; Tilia; Urban trees; Ekosystemtjänster;  Hållbara städer; Pinus; Tilia; Urbana träd;

  Sammanfattning : Den ökade urbaniseringen och klimatförändringarna utgör några av de största utmaningarna vid utvecklingen av hållbara städer. Ekosystemtjänster som vatten- och temperaturreglering samt estetiska tjänster från träd kan bidra till att tackla utmaningar som extremväder och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. LÄS MER

 3. 3. A valuation of ecosystem services from blue-green infrastructure for stormwater management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Anderzon; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; blue-green infrastructure; urban ecosystem services; indicators; semi-quantitative valuation; Dagvatten; dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; urbana ekosystemtjänster; indikatorer; semi-kvantitativ värdering;

  Sammanfattning : The ongoing urbanization leads to densification and growth of cities, which replaces natural areas with hard surfaces. Precipitation is then more likely to runoff as stormwater than to be detained locally. Also, precipitation is predicted to be increasing as an effect of climate change. LÄS MER

 4. 4. Gröna tak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Najma Habibullah; Busra Duran; [2021]
  Nyckelord :Green roof; ecosystem services; floors with vegetation; extensiv; intensiv; semi-intensiv.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet.Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas. LÄS MER

 5. 5. Gröna tak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Busra Duran; Najma Habibullah; [2021]
  Nyckelord :Gröna tak; Ekosystemtjänst; Bjälklag med växtlighet; extensiv; intensiv; semi-intensiv.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för varför man ska bygga mer med gröna tak samt att göra en jämförelse mellan gröna tak och bjälklag med växtlighet. Vi undersökte även gröna takets nytta som en ekosystemtjänst samt hur nyttan kan ökas. LÄS MER