Sökning: "ekoteologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ekoteologi.

 1. 1. "Där alla är skyldiga, är ingen skyldig"? : En systematisk teologisk explorativ litteraturstudie om synd, skuld och ansvar i klimatkatastrofen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Ida Tonnvik; [2020]
  Nyckelord :Synd; Arvsynd; Skuld; Ansvar; Ekoteologi; Klimat; Klimatkatastrof; Förintelsen; Hannah Arendt; Alistair McFadyen; Sallie McFague; Richard Bauckham;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how the concept of sin, guilt and responsibility can be used in the contemporary discourse of the climate catastrophe. In a comparative textual study on Sallie McFague’s A New Climate for Theology and Richard Bauckham’s Bible and Ecology these concepts are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Av jord är du kommen, jord ska du åter bli. En kvalitativ studie av kopplingar och motsättningar mellan kristen tro och miljöengagemang hos kristna i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Åsa Vargadotter; [2018]
  Nyckelord :kristendomen; kristna; förvaltarskap; miljöengagemang; ekoteologi;

  Sammanfattning : Studier har visat att religion är en viktig komponent för att förstå människors attityder och beteenden gentemot naturen. Kristendomen har av en del forskare pekats ut som en förklaring till människans exploatering av naturen och det finns forskare som ansett att kristen tro är oförenlig med ett miljöengagemang. LÄS MER

 3. 3. Gläd er och jubla för evigt över detsom jag skapar. : En jämförande textanalys om djurrätt ochmiljöpåverkan ur ett teologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2018]
  Nyckelord :Djurrätt; djuretik; ekoteologi; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : This essay aims to answer the question of if and how the theologian Sallie McFagues modelfor understanding God that she presents in her book The Body of God can be furtherdeveloped to be more fitting for church and individual today. To answer this question I havecompleted a comparative text analysis of Andrew Linzeys book Why Animal SufferingMatters , Elisabeth A. LÄS MER

 4. 4. Vår livgivande kraft, du som är på jorden : Föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :ekofeminism; ekoteologi; ekofeministisk teologi; teologi; Gud; Gudinnan; det gudomliga; Rosemary Radford Ruther; Carol Christ; Sallie McFague;

  Sammanfattning : En studie av föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi. Uppsatsen behandlar teologerna Rosemary Radford Ruether, Carol Christ och Sallie McFague. Frågeställningen besvaras med hjälp av en innehållslig idéanalys bestående av två analysfrågor med en rad följdfrågor. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk antropologi. Svensk ekoteologi och skapelseteologi i möte med Sallie McFague.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Friheden; [2014]
  Nyckelord :ecotheology; Swedish theology; ecofeminist theology; anthropology; creation; steward; microcosm; Sallie McFague; Bo Brander; Per Larsson; Wilfrid Stinissen; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the anthropology of contemporary Swedish ecotheology and theo­logy of creation, Bo Brander, Per Larsson and Wilfrid Stinissen, in comparison with the ecofeminist theology of Sallie McFague. The Swedish theologians in this study describe man as steward, micro­cosm, priest, co-sufferer and the image of God. LÄS MER