Sökning: "ekotyp"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ekotyp.

 1. 1. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 2. 2. Arabidopsis myrosinases; analysis of developmental expression and effects of microorganisms

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Mohammad Atikur Rahman; [2018]
  Nyckelord :Alternaria brassicicola; Arabidopsis thaliana; Bacillus amyloliquefaciens; Brassicaceae; Glucosinolates; Myrosinase; Myrosin cells; Thioglucoside glucohydrolase TGG ;

  Sammanfattning : Glukosinolater är sekundärmetaboliter som studerats främst I växter av familjen Brassicaceae.När växtvävnad skadas genomgår glukosinolater en hydrolysprocess initierad av enzymetmyrosinas (EC 3.2.1. LÄS MER

 3. 3. Finns det anpassningar beroende på födokällor hos olika ekotyper av Asellus aquaticus?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Mikael Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :Asellus aquaticus; differentiation; food source; ecotypes; growth rate; behaviour; competitiveness;

  Sammanfattning : The freshwater isopod Asellus aquaticus has been shown to exist in two different ecotypes, stonewort ecotypes and reed ecotypes. The differentiation is likely due to adaptation towards different predator regimes and possibly also other selective forces. LÄS MER

 4. 4. Ramsvikslandets Naturreservat; en utvärdering av skötseln, kopplat till hotade gentianaväxter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Elinor Hansson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : With the gain of productivity in farming the last decades, there has been great loss in species richness. Many plant species that have evolved and adapted alongside to traditional farming and benefiting to the managed land use, are now disappearing in great numbers. LÄS MER