Sökning: "ekvin"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet ekvin.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2019]
  Nyckelord :smittskydd; vaccination; hästinfluensa; kvarka; EHV-I; EHV-3; EVA; CEM; hästavel;

  Sammanfattning : Hästsport och hästhållning är populärt i Sverige och på grund av det stora intresset har transporter, försäljning och hästevenemang såsom tävlingar och utställningar ökat. Även hästaveln har gjort framsteg, inte minst med användandet av artificiell inseminering som gör många hingstar tillgängliga för semin i flertalet länder. LÄS MER

 3. 3. Behandling av Anaplasma phagocytophilum hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nikita Durchbach; [2019]
  Nyckelord :Anaplasma phagocytophilum; Häst; Behandling; Tetracyklin; NSAID;

  Sammanfattning : Ekvin granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum, som sprids med fästingen Ixodes ricinus. Anaplasma phagocytophilum är en strikt intracellulär bakterie som kan infektera många olika djurarter, så som nötkreatur, får, hund, häst och människa. LÄS MER

 4. 4. Hälta i skritt hos häst : en biomekanisk studie av fyra kliniska fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Stenelius; [2018]
  Nyckelord :häst; ekvin; hälta; skritt; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Hälta hos häst är en mycket vanlig orsak till att hästägare söker veterinärvård. Den veterinära subjektiva hältdiagnostiken kan dock vara en utmaning vad det gäller att ställa tidig och korrekt diagnos. Därför används objektiv hältdiagnostik allt mer inom klinisk veterinärverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Ekvin infektiös anemi : smittspridning och risken för införsel till Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Fura; [2018]
  Nyckelord :EIA; EIAV; ekvin infektiös anemi; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvin infektiös anemi (EIA) är en högaktuell sjukdom med tanke på den stora hästimporten till Sverige. Det är en kronisk sjukdom med till synes friska bärare som finns bl.a. både i Europa och USA, varifrån hästar importeras årligen till Sverige. LÄS MER