Sökning: "el funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden el funktion.

 1. 1. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER

 2. 2. Demand-side flexibility in shopping centres - a case study on Väla shopping centre

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Iggström; [2019]
  Nyckelord :demand-side flexibility; shopping centre; load control; battery energy storage system; peak power reduction; frequency regulation. ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is heading towards an energy system with less nuclear power and more intermittent energy sources. Together with the coming electrification of the transport and industry sector, this challenges the future stability of the Swedish power system. LÄS MER

 3. 3. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 4. 4. Strategic Battery Storage Integration into the Swedish Power Market

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Marius Lasse Kopiez; Kristofer Eidner Låås; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Omställningen mot fler förnyelsebara energikällor inom det svenska elsystemet innebär en större del variabel elproduktion. Detta ställer krav på en hög flexibilitet såsom att flytta energi i tiden där energilagring har en hög nyttjandegrad eftersom att det kan användas både för producent samt förbrukare. LÄS MER

 5. 5. The Shrines of Gebel el-Silsila : and their function

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2018]
  Nyckelord :Gebel el-Silsila; shrines; cenotaphs; Qasr Ibrim; function; religion; helgedom; kenotaf; funktion; Gebel el-Silsila; Qasr Ibrim; religiös; funktion;

  Sammanfattning : In 1963 came Ricardo Caminos to the conclusion that the shrines of Gebel el-Silsila functioned as cenotaphs. However, his views have never been reassessed by contemporary Egyptologists, which has led to the shrines still being interpreted as cenotaphs today. LÄS MER