Sökning: "el horr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden el horr.

  1. 1. Bristande kvalitet i användbarhetskrav : Internationell standard kontra praktiken

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Tobias Alström; Martin Elnerud; Hicham El-Horr; [2014]
    Nyckelord :Informationssystem; Kravhantering; Användbarhetskrav;

    Sammanfattning : Många utav de krav som idag utformas uppfyller inte kriterierna för att vara högkvalitativa. Denna undersökning behandlar hur användbarhetskrav formuleras i kravspecifikationer. LÄS MER