Sökning: "elbilsinfrastruktur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet elbilsinfrastruktur.

 1. 1. Autonoma fordon för alla : DRIVE for all

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :David Hilmarsson; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Självkörande bilar; Design för alla; Inkluderande design;

  Sammanfattning : Målet med projektet har varit att skapa en lösning som gör det möjligt för alla att färdas med självkörande bilar i framtiden, med fokus på rullstolsburna. Projektet har gjorts i nära samarbete med personer som har olika funktionsvariationer, med fokus på att kunna komma in i fordonet och spänna fast sig självständigt. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER