Sökning: "elcykel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet elcykel.

 1. 1. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Att sadla om och styra mot hållbar mobilitet : Användares perspektiv på hållbarhetsinitiativet LinBike - Linköpings elcykelpool

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Jonathan Holmsten; Joakim Arnåsen; [2020]
  Nyckelord :Bike-sharing; Electric bike; Sustainable mobility; User perspective; Everyday life; Cykeldelning; Elcykel; Hållbar mobilitet; Användarperspektiv; Vardagsliv;

  Sammanfattning : Linköpings kommun invigde hösten 2019 en elcykelpool kallad LinBike i syfte att bidra till stadens utveckling och nå klimatmålen. Denna studie syftar till att undersöka användarna av LinBike för att förstå varför den används och huruvida den kan bidra till fler hållbara resor. LÄS MER

 3. 3. Inställning till den smarta elcykeln som tjänst : Finns det samband?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johanna Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; Technology adaptation; Payment methods; E-bike;

  Sammanfattning : Vi befinner oss i en transformation där elcykeln tillför en ny dimension av mobilitet. Samtidigt sker ett teknologiskifte där Internet of Things (IoT) möjliggör uppkoppling av produkter till varandra och från produkt till människa, på ett sätt som tillför nya värden. Elcykeln är inget undantag. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga aspekter av arbetstagarens privata elanvändning på arbetsplatsen : Mot bakgrund av ett ökat antal elfordon

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofie Sten; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadestånd; egendom; el; principalansvar; arbetstagare; arbetsgivare; elbil; elfordon; elcykel; elanvändnig; otillåten el; olovlig energiavdelning; olovligt brukande;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el, inte minst när vi väljer att färdas med elbil eller elcykel. El kan med hänsyn till sina säregna egenskaper inte utan vidare kategoriseras som fast eller lös egendom. LÄS MER

 5. 5. Applying strategic design to stand out in the cargo bike market. : Development of a cargo bike for non-cargo bike people.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Mikkelsen; Moa Wernberg; [2019]
  Nyckelord :Electric bike; Cargo bike; Longtail; Product development; Product design; User centered design; Strategic design; Strategic branding.; Elcykel; Lastcykel; Longtail; Produktutveckling; Produktdesign; Användarcentrerad design; Strategisk design; Strategiskt varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : This report presents a master’s degree project in Integrated Product Design at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, on behalf of the company Rawbike. The purpose was tod evelop a design and construction proposal for a cargo bike from a strategic market perspective, that could broaden the audience of Rawbike to include more female users. LÄS MER