Sökning: "elderly pedestrians"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden elderly pedestrians.

 1. 1. Äldre fotgängare i stadens gångmiljö - en fallstudie om äldres upplevelser av gångmiljön i Malmö och hur kommunen planerar för äldre fotgängare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Caroline Björk; [2019]
  Nyckelord :elderly pedestrians; walking environment; restrictions; accessibility; time geography; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aging population is increasing globally and this demographic challenge poses increased pressures on urban planning. Walking as a mode of transportation is used both independently and in combination with other transportation modes and has a great impact on people, particular elderly. LÄS MER

 2. 2. Pedestrian Protection System : Hood lift study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Abdallah; [2015]
  Nyckelord :Autoliv; Pedestrian; Protection; Airbag; PPA; Hood; Lift; Vehicle; safety;

  Sammanfattning : Every year approximately 400 000 pedestrians are killed worldwide in road related injuries where children and elderly are the most exposed age groups. The design of the front-end of a vehicle and the structural stiffness have a significant influence on the kinematics and injury risks of the pedestrian body. LÄS MER

 3. 3. En levande gata : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier om stadsliv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Johansson; [2012]
  Nyckelord :Gehl; gångfartsgata; Shared Space; stadsliv; Svartbäcksgatan;

  Sammanfattning : Uppsala är ett exempel på en kommun som enligt sin senaste översiktsplan ska eftersträva främjandet av stadsliv, något som jag har tagit fasta på i denna uppsats som behandlar en del av Svartbäcksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan, i centrala Uppsala. Detta gatuavsnitts läge samt stora utbud av målpunkter ger förutsättningar för ett ökat stadsliv, vilket skulle kunna uppnås genom att gatan byggdes om. LÄS MER

 4. 4. Developing Android Mobile Map Application with standard navigation tools for pedestrians

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Eduard Mikayelyan; [2011]
  Nyckelord :Geographic Information System; GIS; pedestrian navigation: Android; HaptiMap; Lund Challenge; OpenStreetMap; OSM; Swedish National Road Database; NVDB; PostGIS; Navigation in parks and open areas; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Advanced features of modern mobile devices have made it possible to develop and use maps and map based applications for navigation purposes. Since most mobile map applications nowadays are developed for motor vehicles, there is a demand for portable pedestrian navigation applications. LÄS MER

 5. 5. Accident Analysis for Pedestrians and Cyclists at Intersection Areas by Using RSA, A Case Study from Norrköping City, Sweden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Xiaoming Ge; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pedestrians and cyclists safety is one of the biggest safety issues all over the world. Both pedestrians and cyclists suffered most from the traffic accidents compared with the vehicle drivers and passengers. LÄS MER