Sökning: "elderly workforce"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden elderly workforce.

 1. 1. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i hemtjänst

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Stenberg; [2018]
  Nyckelord :employerr´s policy; participation; commitment; leadership; clarity respondents; arbetsgivarpolicys; delaktighet; engagemang; ledarskap och tydlighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att finna det goda chefskapet som är kopplat till ett bra ledarskap är en svår uppgift som alla chefer idag är medvetna om. Dessutom behöver chefen i sitt ledarskap få med sig gruppen som gör att arbetsmiljö gynnas positivt och bidrar till en mer stabil arbetsgrupp. LÄS MER

 3. 3. Simulation of Human-Industrial Robot Collaboration in Machining and Logistics Environments

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Duygu Caliskan; Omar Khalid; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The retention of elderly workers by companies in industrialized nations, due to reasons of economic stagnation or changing demographics, is resulting in an increase of the average age of the workforce (Zaeh and Prasch, 2007). With the deterioration of physical human ability with age, the performance of man-power engaged in partially-automated work environments is likely to suffer as a result. LÄS MER

 4. 4. Staff scheduling in elderly care - A simulation study of trade-offs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/OptimeringsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Rebecka Håkansson; [2015]
  Nyckelord :Nurse scheduling; Nurse rostering; Causality relationships; Split shifts; Long shifts; Workforce composition; Integer linear programming.;

  Sammanfattning : Numerous studies have been done in the area of nurse scheduling, since this is a complex area with a lot of aspects that has to be taken into account. An interesting but little studied subject is how the requirements for the scheduling affect the possibility to construct a feasible schedule, or how the requirements affect the quality of the schedule. LÄS MER

 5. 5. Lex Sarah Kommuner - En komparativ studie i Lex Sarah-rapporteringar mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Wojgienica; Martin Tunström; [2013]
  Nyckelord :Lex Sarah; staff education; organization; mistreatment reports; Elderly care; Social Sciences;

  Sammanfattning : On the first of July, 2011, the Swedish government implemented a revised version of the ”Lex Sarah” legislation. The revision included a tougher approach to the legislated obligation to report mistreatment in for instance the elderly care. LÄS MER