Sökning: "eldre"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet eldre.

 1. 1. Lokale eller ikke-lokale grønlandsseler fra Asva, Estland, under eldre bronsealder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Eline Røsseng; [2018]
  Nyckelord :Strontium; LA-ICP-MS; teeth; enamel; harp seal; Asva; bronse age; mobility;

  Sammanfattning : This thesis deal with three individual Pagophilus groenlandicus canin teeth from the location Asva, Estonia dating from the Late Bronze Age (here 700-900 B.C). The aim of this thesis is to find out whether the three harp seal individual was local or non-local to Asva and further if they were migrants from the Atlantic Sea. LÄS MER

 2. 2. Legemiddelbruk hos eldre på sykehjem : Identifisering av potensielt uhensiktsmessige legemidler utfra NORGEP-NH kriteriene hos pasienter boende på sykehjem i to norske kommuner

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Gunn Akselsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ undersøkelse av eldre menneskers medievaner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanne Dagmar Aarhus Larsen; [2015]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inntakav vanlig brusog lettbrus og insidens av diabetes type 2 blant adventister i Nord-Amerika

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Svanhild Bjørg Grønning Stølen; [2014]
  Nyckelord :type 2 diabetes; diet soda; regular soda; artificial sweeteners; body mass index; type 2 diabetes; lettbrus; vanlig brus; kunstige søtningsstoffer; kroppsmasseindeks;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Diabetes er globalt økende, og et voksende folkehelseproblem. Hovedårsakene er den raske økningen av fedme, fysisk inaktivitet og et økende antall eldre. Samtidig med økt inntakav sukker og kunstige søtningsstoffer, brus og lettbrus, har fedme og diabetestilfeller også økt. LÄS MER

 5. 5. Yrkesaktive pårørende til personer med demens : hvordan kan omsorgen påvirke fungeringi arbeidslivet?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kirsti Hotvedt; [2014]
  Nyckelord :dementia; family carers; employee; burden; stress; work performance; demens; pårørende; yrkesaktiv; omsorgsbelastning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Demens er en av hovedårsakene til sykdom i eldre år. Pårørende til personer med demenser i risikofor å få omsorgsbelastninger, og en stor andel er i yrkesaktiv alder.Undersøkelser viser at pårørende kan komme i konsekvenser for arbeidsliv. LÄS MER