Sökning: "election films"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden election films.

 1. 1. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 2. 2. Valfilmens roll i Sverige under andra världskriget : En undersökning av valfilmernas budskap under krigstiden 1939–1945

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bergstrom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research was to examine what message the political parties in Sweden wanted to convey in election films during the years 1939-1945. The goal was to discover both explicit and implicit messages. To conduct this research, a content analysis with a rhetorical focus was used. LÄS MER

 3. 3. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen om Sverige – ett narrativ med hotet som hopp : En analys av politiska valfilmer från 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Robin Högfors; Albin Sundberg; [2018]
  Nyckelord :valfilmer; politisk kommunikation; storytelling; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet;

  Sammanfattning : Denna uppsats använder svenska politiska partiers valfilmer som analysobjekt för att studerahuruvida övertygelsemedel tar form av storytelling framför saklighet. De partiers valfilmer somanalyseras är Socialdemokraternas, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Miljöpartietsfrån 2014 samt 2018. LÄS MER

 5. 5. Med skilda perspektiv : Sverigedemokraternas profil, identitet och image

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Erivan Ali Rostam; Kristina Hallberg; Sofie Gyllensten; [2010]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Election Campaign film; planned communication; profile; identity; image; General Election 2010.; Sverigedemokraterna; valkampanjfilm; planerad kommunikation; profil; identitet; image; riksdagsvalet 2010;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Sverigedemokraternas valkampanjfilm undersöka hur de planerade kommunikationsverktygen profil, identitet och image tolkas utifrån tre olika perspektiv. Under studiens gång har vi genomfört strukturerade intervjuer med tre medlemmar inom Sverigedemokraterna, en semiotisk filmanalys av partiets valkampanjfilm och utfört enkätundersökningar med 100 röstberättigade elever vid Erik Dahlbergsgymnasiet. LÄS MER