Sökning: "election manifesto"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden election manifesto.

 1. 1. Sverigedemokraternas idébildning utifrån frihet, jämlikhet och gemenskap : En kvalitativ idéanalys av Sverigedemokraternas valmanifest för 2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Fredrik Thomasson; Ebba Öhrlund; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Socialdemokrati; frihet; jämlikhet; gemenskap; kvalitativ idéanalys;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats describe themselves as a social conservative party with a nationalistic view, others consider the Swedish democrats as a populistic party. Research on the Sweden Democrats describes the party as a nationalistic, populistic, and conservative party, but very little research has been conducted on the party’s ideological connection to the social democratic ideology or the social conservative ideology. LÄS MER

 2. 2. Politiska representanters förhållningssätt till partiets gemensamma ståndpunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; [2022]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Liberalerna; Representation; Svensk politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The studies on political parties in the political sphere have for a long time been at the center of understanding why political parties act the way they do and how this affects their chances in upcoming elections. Instead, this paper aims to examine how representatives from the Social Democrats, Swedish Democrats and Liberals relate to the parties common positions regarding the European Union in the election manifesto for the 2019 European Parliament elections. LÄS MER

 3. 3. Nu får vi ordning på Sverige : En analys av det Moderata partiets migrationspolitiska utveckling mellan 2010–2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ylva Harang; [2022]
  Nyckelord :Moderaterna; Sverigedemokraterna; partistrategi; svensk politik; migrationspolitik; politisk utveckling; nyttomaximering; Rational Choice; röstmaximering;

  Sammanfattning : The purpose appears to examine the Swedish Moderate Party and their political development regarding migration politics between 2010 and 2022 with the aim to discover if voting maximization and adjust politics from that view, or if holding on to earlier beliefs exceed. Election manifesto, party programs and post-roll analyzes from the Moderate Party will constitute the material and be analyzed with the help of rational choice and utility maximization through four different political strategy arenas. LÄS MER

 4. 4. Var står Sverigedemokraterna? En fallstudie av Sverigedemokraternas politiska positionering i en multidimensionell kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Hallin; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Mainstream; Position Blurring; Mainstream-partier; Politiskt beteende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to examine whether the Swedendemocrats has moved into the mainstream in the timeframe of 2010 to 2019. Based on the theoretical framework presented in Akkerman et al. (2016) and its methodological approach, the study analyzes the Swedendemocrats through the three dimensions that refers to mainstreaming. LÄS MER

 5. 5. Uppfyller partier sina vallöften? : En jämförande analys av Alliansens och Socialdemokraternas uppfyllnad av vallöften mandatperioden 2006–2010 & 2014–2018.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oskar Ljungdahl; [2022]
  Nyckelord :Swedish politics; election promises; election manifesto; coalition government; pledge puzzle; the mandate model.; Svensk politik; vallöften; valmanifest; koalitionsregering; löftesparadoxen; mandatmodellen.;

  Sammanfattning : There is a large part of the population today whose perception of Swedish political parties assumes a pronounced distrust. Often, this mistrust is linked to whether politicians act on the election promises made during the election campaigns. LÄS MER