Sökning: "election posters"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden election posters.

 1. 1. Varning! Liberal, närodlad politik : En sociosemiotisk studie av valaffischer från Centerpartiet och Liberalerna under valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hedvig Henning Bruce; [2019]
  Nyckelord :sociosemiotics; semiotic resources; election posters; politics; ideology; liberalism; Centerpartiet; Liberalerna; sociosemiotik; semiotiska resurser; valaffischer; politik; ideologi; liberalism; Centerpartiet; Liberalerna;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker valaffischer från Centerpartiet och Liberalerna 2018. Utgångspunkt i studien är den politiska kommunikationen som visar att politiska samarbeten mellan partier kan försvåra möjligheterna för partierna att profilera sig som enskilda partier. LÄS MER

 2. 2. "Det blir helt enkelt ingen riktig valkampanj utan valaffischer." : En semiotisk- och retorisk analys av förekomsten av ideologier i Sveriges valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jolanda Stenstam; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; visuell kommunikation; riksdagsval; valaffisch; ideologi; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att analysera förekomsten av ideologier i Sveriges riksdagspartiers valaffischer från valet 2018. Specifikt analyseras åtta valaffischer, en från vartdera parti. Med avstamp i fältet politisk kommunikation görs en kvalitativ innehållsanalys. Semiotiken och retoriken fungerar som teori och metod. LÄS MER

 3. 3. Political Campaign Strategies of the party Alternative for Germany : A qualitative Study of Posters for the 2017 Federal Election

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Reitz; [2019]
  Nyckelord :Strategic political communication; ontological security; nationalism; framing theory; Alternative for Germany; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : During the past ten years, European politics experienced a rise of far right-wing parties because of intensified levels of insecurity among the public (Falasca & Grandien, 2017). These parties organize their political discourse around topics of nationalism and a strong opinion against immigration, the Euro and the European Union (Breeze, 2019; Häusler, 2018). LÄS MER

 4. 4. Tolv år av professionalisering : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas professionalisering av valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Dahlberg; Elsa Forslund; [2019]
  Nyckelord :Campaign poster; political communication; professionalization; Sverigedemokraterna; Election campaigns; Valaffisch; politisk kommunikation; professionalisering; Sverigedemokraterna; valkampanj;

  Sammanfattning : Valaffischer är ett gammalt traditionellt medium för politiska partier att nå ut med sin kommunikation med. Men trots de nya tillvägagångssätten att nå ut med sin kommunikation tack vare digitaliseringen, är valaffischer fortfarande ett aktuellt medium trots att de har använts under så pass lång tid. LÄS MER

 5. 5. Tolv år av professionalisering : En kvalitativ studie av Sverigedemokraternas professionalisering av valaffischer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Anna Dahlberg; Elsa Forslund; [2019]
  Nyckelord :Campaign poster; political communication; professionalization; Sverigedemokraterna; Election campaigns; Valaffisch; politisk kommunikation; professionalisering; Sverigedemokraterna; valkampanj;

  Sammanfattning : Valaffischer är ett gammalt traditionellt medium för politiska partier att nå ut med sin kommunikation med. Men trots de nya tillvägagångssätten att nå ut med sin kommunikation tack vare digitaliseringen, är valaffischer fortfarande ett aktuellt medium trots att de har använts under så pass lång tid. LÄS MER