Sökning: "electric bicycle"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden electric bicycle.

 1. 1. Svanens kriterium Gröna Grepp : En kartläggning av poänggivande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Engelfeldt; Emilia Borin; [2021]
  Nyckelord :Gröna Grepp; Svanen; Miljömärkning; Ekosystemtjänster; Miljöanpassade transporter; Energirelaterade åtgärder.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate what measures the Nordic building company JM AB are using or plan to use to get points in the criterion, of the nordic eco-labeling company Svanen, that they call “Gröna Grepp”. The criterion “Gröna Grepp” aims to implement measures that benefit ecosystems, social sustainability, and energy efficiency. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av fackverk och drivlina i ett navlöst hjul : Designprocess med jämförelse av metoder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elsa Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Construction; innovation; bicycle wheel; sustainable environment; material selection; mechanics; product design; prototyping; Konstruktion; innovation; cykelhjul; hållbar miljö; materialval; mekanik; produktdesign; prototypframtagning;

  Sammanfattning : This paper is a part of the course PPU305 at Mälardalen University, the bachelor thesis. A companycurrently developing an electric bicycle had a concept of an innovative wheel containing no spokesand no hub. This meant that the functions these components usually fill needed to be solved in anotherway. LÄS MER

 3. 3. Light electric freight vehicle concept : A pedal assist trike designed for urban last mile deliveries

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANTON JOHNNER OLIN; TAREK PENSER; [2021]
  Nyckelord :Light electric freight vehicle; last mile delivery; trike; pedal assist; Elektriskt fordon; leveransfordon; trehjuling; pedalassistans;

  Sammanfattning : In recent years there has been a shift in the way consumer products are being purchased shifting from physical in-store shopping to online shopping. A vast amount of goods, express deliveries and simple returns have led to the need for new tools and methods for the delivery industry. LÄS MER

 4. 4. Konflikter på gång- och cykelbanan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ola Andersson; Julia Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour; compliance; configuration; conflicts; cyclist; infrastructure; interplay; pedestrian.; Beteende; cykel; fotgängare; infrastruktur; konflikter; regelefterlevnad; samspel; utformning.;

  Sammanfattning : Syfte: Ett ökat användande av cykeln ger ett minskat utsläpp från transportsektorn och skapar en mer levande stadsmiljö, dock ger en ökad mängd trafikanter även en ökad risk för konflikter och olyckor. Hastighetsskillnaden mellan fotgängare och cyklister är stora och med allt fler eldrivna fordon på gång- och cykelbanan blir denna hastighetsskillnad ännu större. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av samordnad varudistribution : En fallstudie för implementering av ett hållbart ”last mile”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Henrik Gustafsson; Malva von Schenck; [2020]
  Nyckelord :Vehicle concepts; sustainability; KPI; cargo bicycle; last mile; productivity; routing concept and volume capacity; Fordonskoncept; hållbarhet; KPI; lastcykel; last mile; produktivitet; ruttplaneringskoncept och volymkapacitet;

  Sammanfattning : The goods distribution companies are today controlled by customer needs and environmental goals. New customer needs that have arisen the past years are that the goods distribution should be ecologically sustainable and leave the lowest possible ecological footprint. LÄS MER