Sökning: "electrical circuits"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden electrical circuits.

 1. 1. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Design and construction of a reliable wireless power transfer system for an embedded device : With emphasis on industrial applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dhruvi Ajit Shukla; [2022]
  Nyckelord :Wireless Power Transfer WPT ; ferrites; Litz wire; skin effect; proximity effect; electromagnetic induction; electromagnetic resonance; magnetic coupling; power efficiency; LC circuits; Trådlös kraftöverföring WPT ; ferrit; litz-tråd; hudeffekt; närhetseffekt; elektromagnetisk induktion; elektromagnetisk resonans; magnetisk koppling; effekteffektivitet; LC-kretsar;

  Sammanfattning : This thesis deals with wireless power transfer from an external source to embedded small devices (such as for conditioning monitoring, control etc.) located at different distances from the source. The proposed designs can be used in a variety of applications, including mobile phones, electric cars, unmanned aerial vehicles, robots, etc. LÄS MER

 3. 3. Electrochemical corrosion analysis of nickel-based superalloys

  Master-uppsats, KTH/Yt- och korrosionsvetenskap

  Författare :Robin Gonzalez; [2022]
  Nyckelord :Electrochemistry; corrosion; nickel; polarization; EIS; Elektrokemi; korrosion; nickel; polarisation; EIS;

  Sammanfattning : Elektrokemisk korrosionsanalys av legeringar är en essentiell del av den större materialanalysen som måste utföras när en legerings lämplighet för en viss applikation evalueras. Nickelbaserade legeringar är kända för sin utmärkta korrosionsresistans, och de Ni-Cr-Mo-baserade legeringarna 59, 625, och 718 är också så kallade superlegeringar. LÄS MER

 4. 4. Temperature Dependent Electrical Characterisation of Vertical InAs-InGaAs Nanowire MOSFETs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Sofie Johannesson; Sebastian Skog; [2022]
  Nyckelord :Vertical InGaAs Nanowire MOSFET Temperature Dependence Noise; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis presents the temperature dependence of InGaAs Nanowire (NW) metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) grown at two different temperatures. The two different growths represent one sample having nanowires which have a mixed crystal structure (showing stacking faults) and one sample with nanowires of pure crystal structure (without stacking faults). LÄS MER

 5. 5. Investigations of the Transient Luminous Events with the small satellites, balloons and ground-based instruments

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Safura Mirzayeva; [2022]
  Nyckelord :TLE; sprite; jet; elve; halo; lightning; lighting detection; upper-atmospheric lightning; lightning location; nanosatellite; CubeSat;

  Sammanfattning : The lightning is the natural source of electromagnetic radiation. It is an atmospheric electrical discharge.  However, since recent times, it was discovered that there are other types of lightning besides those that are visible to the naked eye. They are called TLEs (Transient Luminous Event) and take place above the clouds during thunderstorms. LÄS MER