Sökning: "electro winning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden electro winning.

 1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 2. 2. Energy Efficiency and Carbon Management in Mineral Processing Plants

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Wilson Miti; [2014]
  Nyckelord :Energy Efficiency; Carbon Management; Carbon emissions trading; integrated energy and carbon management; energy-related emissions; mineral processing; carbon emissions in mineral processing; energy and carbon auditing; waste heat recovery in mineral processing; waste heat recovery for power generation; flue gas heat recovery;

  Sammanfattning : Copper processing plants involved in smelting, electro-refining and electro-winning are heat-intensive undertakings that provide extensive challenges for attainment of high energy efficiency. Literature has shown that most of these plants, especially smelters, operate at low overall energy efficiency due to the seemingly complex energy scenario where heat and electricity as forms of energy are treated distinctively from each other. LÄS MER