Sökning: "electrodialysis"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet electrodialysis.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. Electrodialytic Remediation of PFAS-Contaminated Soil

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Georgios Niarchos; [2018]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances; Electrokinetic; Ground; Groundwater; Treatment; Electrochemistry; Environment; Per- och polyfluoralkylsubstanser; Electrokinetisk; Grundvatten; Förorening; Elektrokemi; Miljö;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of anthropogenic aliphatic compounds, widelyknown for their environmental persistence and toxicity to living beings. While they are ubiquitous in theenvironment, interest has been focused on contaminated soil, which can act as a primary recipient andsource of groundwater contamination. LÄS MER

 3. 3. Characterization of Succinate Producing Bacteria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Nyström; [2015]
  Nyckelord :xylose; succinic acid; chemical engineering; kemiteknik; biological production; Chemistry;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt var att studera två sorters bakterier, Actinobacillus succinogenes och Basfia succiniciproducens, och deras produktion av bärnstenssyra. Bärnstenssyra är en dikarboxylsyra som även är en metabolit i citronsyracykeln. LÄS MER

 4. 4. Split of sodium and sulfur in a Kraft mill and internal production of sulfuric acid and sodium hydroxide

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Helena Lundblad; [2012]
  Nyckelord :LignoBoost; electrodialysis; salt split; bipolar membrane; internal production;

  Sammanfattning : The removal of lignin in a Kraft pulp mill, with the aim to utilize the lignin as more value added green product than just firing lignin in black liquor, is possible with a LignoBoost plant. The LignoBoost plant uses sulfuric acid in the process and this results in an increased net input of sulfur to the pulp mills recovery cycle. LÄS MER