Sökning: "electrolysis"

Visar resultat 16 - 20 av 37 uppsatser innehållade ordet electrolysis.

 1. 16. Vätgas som energilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pär Östberg; [2017]
  Nyckelord :Vätgas; energilager; förbränning; elproduktion; förnyelsebar energi; termiska kraftverk; H2 O2 förbränning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vätgas har potential i ett energilagringssystem eftersom det är en energibärare som är väldigt energirik och kan lagras i stor skala. Vätgas kan produceras enkelt via elektrolys av vatten och lagras i stora mängd under högt tryck, vid behov kan vätgasen sedan brännas i en kraftverksprocess och generera elektricitet. LÄS MER

 2. 17. Energilagring i vätgas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Energi; lagring; vätgas; vindkraft; solkraft; energilagring; Västerbotten; Norrbotten; elmarknad; elbilar; vätgasbilar; bränslecell; biogas; vätgaseldning; fjärrvärme; framtid; Green Exergy;

  Sammanfattning : Det råder koncensus bland klimatforskare världen över att en omställning från fossila bränslen till mer klimatneutrala alternativ måste ske i energiproduktionen om det ska gå att hejda den globala uppvärmningen. Ett alternativ för att lyckas med detta är att producera energin från förnybara energikällor som vind och solkraft. LÄS MER

 3. 18. Merging Electrohydrodynamic Printing and Electrochemistry : Sub-micronscale 3D-printing of Metals

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Marcus Lindén; [2017]
  Nyckelord :additive manufacturing; 3D-printing; microsystem; nanotechnology; nanoscale; EHD; electrochemical; metals;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is currently on the verge of redefining the way we produce and manufacture things. AM encompasses many technologies and subsets, which are all joint by a common denominator; they build three dimensional (3D) objects by adding materials layer-upon-layer. LÄS MER

 4. 19. Carbon capture and utilisation in the steel industry : A study exploring the integration of carboncapture technology and high-temperature coelectrolysisof CO2 and H2O to produce synthetic gas

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Julia Sjoberg Elf; Kristoffer Wannheden Espinosa; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present thesis studies the potential for introducing the technology of co-electrolysis of carbondioxide (CO2) and water (H2O) through a Solid Oxide Electrolyser Cell (SOEC) in a top gas recyclingblast furnace (TGR-BF) in a steel plant. TGR-BF, commonly presented in literature as a promisingcarbon capture and storage (CCS) pathway for the steel industry, can drastically decrease theseemissions by successively recycling up to 90 % of the top gas from a blast furnace (EU, 2014) andsequestering the CO2 from the highly carbon concentrated remaining top gas. LÄS MER

 5. 20. Hydrogen-containing gas as a promising source of energy for oil and gas complex of Russia

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Kumova; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper, the state of hydrogen energy in the world and in Russia has been evaluated. Details of international projects that have been implemented in recent years. The main methods of hydrogen production and methods of its use in power engineering are also analyzed. LÄS MER