Sökning: "electronic Kanban"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden electronic Kanban.

 1. 1. Värdeflödesanalys med en kompletterande informationsflödesanalys : En fallstudie inom Tillverkning-Mot-Order

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Poulsen; Felix Myrberg; [2022]
  Nyckelord :Tillverkning-Mot-Order; Lean; värdeflödesanalys; VSM; informationsflödesanalys;

  Sammanfattning : Med ständiga förändringar i produktefterfrågan och mix samt ökande antal nya produkter på global nivå växer behovet av att tillverka produkter som är anpassade till varje kunds egna behov. Företag som tillämpar tillverkningstypen Tillverkning-Mot-Order (TMO) har därför stigit i antal samtidigt som tillverkningsprocesserna blir mindre repetitiva och produktionssystemen allt mer komplexare. LÄS MER

 2. 2. Configuration of an electronic Kanban board for planning analysis activities at an industrial laboratory

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Elin Andersson; Johanna Linda Nugin; [2020]
  Nyckelord :Kanban; electronic Kanban; Lean; WIP;

  Sammanfattning : To improve productivity, it is important that the right product is produced in the right quantity when that product is needed. Kanban is a way to signalise the need for material and its main aspect is that it pulls materials through the processes only when needed. Kanban can therefore help reduce Work In Progress (WIP). LÄS MER

 3. 3. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Adam Y. F. Sam; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. LÄS MER