Sökning: "electronic health records"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden electronic health records.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Users’ Perceptions of the Patient-Accessible Electronic Health Record “Journalen” : An interpretive research from users’ perceptions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Samir Negash Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :Electronic Health Records EHR ; Patient-Accessible Electronic Health Records PAEHR ; Patient-Centred Care PCC ; Soft System Methodology SSM ; Journalen; Qualitative Research.;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate patients’ and physicians’ perceptions and recommendations of Patient-Accessible Electronic Health Records (PAEHR) in order to achieve Patient-Centred Care (PCC). The study employs Soft System Methodology (SSM) as a holistic approach to understanding the complex and dynamic nature of Electronic Health Records (EHRs) in the healthcare sector. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av vårdinformationssystem och vårddokumentation : En kvalitativ intervjustudie om utmaningar och möjligheter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Johansson Hultman; [2023]
  Nyckelord :Developement of HIT; documentation; eHealth; electronic health records; health information technology HIT ; implementation of HIT; management of HIT; eHälsa; elektronisk patientjournal; förvaltning vårdinformationssystem; hälsoinformatik; implementering vårdinformationssystem; TPOM; utveckling vårdinformationssystem; vårddokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige pågår för närvarande stora projekt för att utforma och införa framtidens vårdinformationssystem. Dessa system utvecklas för att effektivisera hälso- och sjukvårdens processer och IT-miljöer. Elektroniska patientjournalsystem är den mest använda typen av vårdinformationssystem. LÄS MER

 4. 4. Towards Causal Discovery on EHR data : Evaluation of current Causal Discovery methods on the MIMIC-IV data set

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pontus Olausson; [2022]
  Nyckelord :Causal Discovery; Time-Series; MIMIC-IV; EHR; Kasual Upptäckt; Tidsserier; MIMIC-IV; elektroniska patientjournaler;

  Sammanfattning : Causal discovery is the problem of learning causal relationships between variables from a set of data. One interesting area of use for causal discovery is the health care domain, where application could help facilitate a better understanding of disease and treatment mechanisms. LÄS MER

 5. 5. Information Security in Healthcare : Security challenges and opportunities within integrated electronic health record systems

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erna Burdžović; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years healthcare industry has been rapidly changing towards digital solutions and migrating from paper-based systems to electronic health records (EHR) systems. Digitalisation within healthcare and EHR systems has brought many improvements in healthcare. However, digitalisation has also brought a lot of challenges and security risks. LÄS MER