Sökning: "electronic word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden electronic word-of-mouth.

 1. 1. Is Sharing Caring? : A Quantitative Study of Consumers Intention to Write Online Product Reviews.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Warntoft; Simon Huléen; Vincent Lind; [2019]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; antecedents; behavioral intention; personal motives; economic incentives; venting; attitude; social motives; subjective norm; helping others; concern for others; a sense of community;

  Sammanfattning : Background: Electronic Word of Mouth (eWOM) is something that lately has gained increasing relevance and importance when it comes to consumers purchase decisions. Online reviews are considered to be the most important and reliable form of eWOM and it refers to when consumers communicate with other consumers online regarding their previous shopping experiences. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth inom hotellbranschen : En multipel fallstudie om hur hotell i Sverige använder marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Gaudence Gavinyika; Mariam Kanj; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media marketing; electronic word-of-mouth; brand awareness; hotel industry; Digital marknadsföring; marknadsföring i sociala medier; electronic word-of-mouth; varumärkeskännedom; hotellbranschen;

  Sammanfattning : This study investigates how hotels use social media marketing and electronic word-of-mouth to enhance hotel brand awareness and customer relations. The aim of this study is to examine how hotels use social media and electronic word-of-mouth to build and strengthen the hotel's brand awareness and the relationship between the hotel and customer. LÄS MER

 3. 3. Rural tourism in Vietnam : Value co-creation possibilities within rural tourism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kim Nguyen Hoang; Amanda Weichbrodt; [2019]
  Nyckelord :Experience economies; value co-creation; tourism; service ecosystem; electronic word of mouth; organisational structure; organisational culture; organisational commitment; value-based leadership;

  Sammanfattning : Background: Customers’ easy access to information and communications technology has increased the pressure for firms to deliver good experiences within tourism. This is due to that customers can now easily compare tourism services between different firms online. LÄS MER

 4. 4. Lagom kontroversiellt eller kränkande? : En kvantitativ studie om kontroversiell reklam och konsumenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrew Andersson; Kristoffer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Controversial advertising; Offensive advertising; Brand attitude; Word of mouth; Electronic word of mouth; Kontroversiell reklam; Kränkande reklam; Varumärkesattityd; Word of mouth; Elektronisk word of mouth;

  Sammanfattning : Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER