Sökning: "electronic word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden electronic word-of-mouth.

 1. 1. "I samarbete med..." : Ett experiment om tillit och trovärdighet till influencers

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haglund; [2020]
  Nyckelord :Trust; credibility; influencers; recommendations; experiment; Tillit; trovärdighet; influencers; rekommendationer; experiment;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering har inte bara ändrat på sättet som konsumenter söker information om produkter och tjänster. Nu ser vi även hur företag följer trender och anpassar sig för att nå konsumenterna där de befinner sig. LÄS MER

 2. 2. Is Sharing Caring? : A Quantitative Study of Consumers Intention to Write Online Product Reviews.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Warntoft; Simon Huléen; Vincent Lind; [2019]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; antecedents; behavioral intention; personal motives; economic incentives; venting; attitude; social motives; subjective norm; helping others; concern for others; a sense of community;

  Sammanfattning : Background: Electronic Word of Mouth (eWOM) is something that lately has gained increasing relevance and importance when it comes to consumers purchase decisions. Online reviews are considered to be the most important and reliable form of eWOM and it refers to when consumers communicate with other consumers online regarding their previous shopping experiences. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth inom hotellbranschen : En multipel fallstudie om hur hotell i Sverige använder marknadsföring i sociala medier och electronic word-of-mouth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Gaudence Gavinyika; Mariam Kanj; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media marketing; electronic word-of-mouth; brand awareness; hotel industry; Digital marknadsföring; marknadsföring i sociala medier; electronic word-of-mouth; varumärkeskännedom; hotellbranschen;

  Sammanfattning : This study investigates how hotels use social media marketing and electronic word-of-mouth to enhance hotel brand awareness and customer relations. The aim of this study is to examine how hotels use social media and electronic word-of-mouth to build and strengthen the hotel's brand awareness and the relationship between the hotel and customer. LÄS MER

 4. 4. Kan jag lita på dig? : En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Sundström; Jonatan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; demography; eWOM; reviews; sales; real estate agents; Förtroende; demografi; eWOM; recensioner; försäljning; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge Datum: 2019-09-07 Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Rural tourism in Vietnam : Value co-creation possibilities within rural tourism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kim Nguyen Hoang; Amanda Weichbrodt; [2019]
  Nyckelord :Experience economies; value co-creation; tourism; service ecosystem; electronic word of mouth; organisational structure; organisational culture; organisational commitment; value-based leadership;

  Sammanfattning : Background: Customers’ easy access to information and communications technology has increased the pressure for firms to deliver good experiences within tourism. This is due to that customers can now easily compare tourism services between different firms online. LÄS MER