Sökning: "elektrifieringsgrad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet elektrifieringsgrad.

 1. 1. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sixten Walheim; [2022]
  Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER

 2. 2. Collective PV nano-grid for households in Linga Linga : A Minor Field Study in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Wilma Diaz Hjelm; Ellie Olsson; [2022]
  Nyckelord :Collective Energy System; Solar PV system; Electricity Accesses; off-grid; nano-grid; Rural Mozambique; Minor Field Study; Project Vita; Kollektivt Energisystem; Solcellssystem; Tillgång till Elektricitet; Nano-Nät; Moçambiques Landsbygd; Minor Field Study; Project Vita;

  Sammanfattning : About a third of Mozambique’s population has access to electricity, and the same number in rural areas, where most of the population lives, is down to 5 %. Small-sized off-grid solutions are economical alternatives to increase the electricity access rate in rural areas, and solar power is a common energy source due to price and weather conditions. LÄS MER

 3. 3. Elektrifiering av personbilar på Tomtebo, Umeå : Electrifications of passenger cars at Tomtebo, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; personbilar; Umeå; Tomtebo;

  Sammanfattning : In the future, new fuels will be sought to minimize the carbon footprint on Earth. With electric vehicles becoming a growing trend there is an annual increase in hybrid and electric cars, even electrified buses have become more convenient. LÄS MER

 4. 4. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER