Sökning: "elektriska egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden elektriska egenskaper.

 1. 1. Electrical performance study of organic photovoltaics for indoor applications : with potential in Internet of Things devices

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :August Andersson; [2020]
  Nyckelord :Indoor light harvesting; Internet of things IoT ; Organic Solar cell; Organic photovolaic;

  Sammanfattning : The evolution of the internet of things (IoT) opens the market opportunity for organic photovoltaic cells, especially for indoor applications where the lifetime of the organic cells is longer than outdoor. For example, IoT requires off-grid energy sources for many devices with low power consumption. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 3. 3. Distribution of Control Effort in Multi-Agent Systems : Autonomous systems of the world, unite!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Magnus Axelson-Fisk; [2020]
  Nyckelord :Multi-Agent Systems; interconnected systems; scalability; fairness; distributed control;

  Sammanfattning : As more industrial processes, transportation and appliances have been automated or equipped with some level of artificial intelligence, the number and scale of interconnected systems has grown in the recent past. This is a development which can be expected to continue and therefore the research in performance of interconnected systems and networks is growing. LÄS MER

 4. 4. Trädens inre och yttre ljud - med olika mätmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Rosalie Selhorst; [2020]
  Nyckelord :Trees; Sound; Music; Wood Properties; Tree quality; Ultrasound; TreeSonic Timer; Stress Wave Timers Resonance Testers; Synthesizers; Eartrumpet; Sensors; Experiences; Träd; Ljud; Musik; Ved egenskaper; Träd kvalité; Ultraljud; TreeSonic Timer; Stressvågstidtagare Resonanstestare; Synthesizers; Örontrumpet; Sensorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva mätmetoder, som mäter träets egenskaper med hjälp av vågrörelser respektive mätmetoder som mäter träds egna vågrörelser. Vidare att undersöka hur människor uppfattar musik från trädens egna ljud (vågrörelser). LÄS MER

 5. 5. Solcellsanläggningars påverkan på elnätets spänningsnivåer : simulation av ett landsbygdsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joakim Benjaminsson; Lejla Hodzic; [2019]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; spänningsnivåer; elproduktion; solel; simulering;

  Sammanfattning : En väl fungerande energiförsörjning är en viktig del i det moderna samhället som aldrig tidigare varit så elberoende som det är nu. Spänningsvariationer är ett problem som kan innebära störningar i näten. LÄS MER