Sökning: "elektriska komponenter"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden elektriska komponenter.

 1. 1. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; droptest;

  Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER

 2. 2. Electrochemical behavior of conducting polymers

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Raghda Kalifa; [2022]
  Nyckelord :Cathodic protection; conducting polymers; conductivity; structure; compression; Katodiskt skydd; ledande polymerer; konduktivitet; struktur; kompression;

  Sammanfattning : Ett stort industriellt problem när det gäller metalliska material är korrosion. En metod för att förhindra korrosion är genom en elektrokemisk process som kallas katodiskt skydd vilket kan utföras på två olika sätt: Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström (ICCP) eller offeranod (SACP). LÄS MER

 3. 3. Reaktiv effektkontroll i storskaliga solcellsanläggningar : Analys av växelriktarbaserade kontrollmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jojje Johansson; [2022]
  Nyckelord :reactive power; reactive power compensation; solar PV farm; inverter; reaktiv effekt; reaktiv effektkompensation; solel; solcellsanläggning; växelriktarbaserade kontrollmetoder;

  Sammanfattning : Rapporten redogör för en solcellsanläggnings generering av reaktiv effekt samt för de växelriktarbaserade kontrollmetoderna P(U), Konstant Q, Konstant Cosφ, Cosφ(P), Q(P) samt Q(U) för reaktiv effektkontroll. Rapporten redogör även för möjligheterna till att utnyttja solcellsanläggningen till reaktiv effektkompensation för spänningsreglering för det lokala elnätet. LÄS MER

 4. 4. Towards a Cooper pair splitter in InAs nanowires with crystal-phase defined quantum dots

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Louise Olausson; [2022]
  Nyckelord :Cooper pair splitter; quantum dot; nanowire; superconductivity; InAs; crystal-phase; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Cooper pair splitting (CPS) is a process in which the two spin-entangled electrons of a Cooper pair in a superconductor are split into two spatially separated electrons. If the separated electrons are still entangled, CPS can be studied to increase the knowledge of non-locality in quantum systems. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en kompakt BLE-modul i en portabel EKG : Med möjlighet till kontinuerlig dataöverföring

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Henrik Attrell; Mattias Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :ECG; Electronics; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; elektronik; EKG; portabel; ADS1298; BLE; Bluetooth Low Energy; nRF52;

  Sammanfattning : Elektrodiagram eller EKG används inom sjukvården för att mäta hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av flera elektroder som placeras ut på kroppen. Från mätningarna kan indikationer på hjärtsjukdomar och störningar i hjärtrytm upptäckas och sedan behandlas. LÄS MER