Sökning: "elektronik beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden elektronik beroende.

 1. 1. Konceptstudie e-metanol i Norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ronja Sahlén; [2022]
  Nyckelord :Power-to-X; E-Methanol; CAPEX; OPEX; Vätgas; Metanol; PEM; CO2-hydrering; Koldioxidavskiljning; CAPEX; OPEX;

  Sammanfattning : Användandet av fossila bränslen som energikälla leder till stora utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar, vilket börjar bli ett hot som växer sig större för varje år. Genom att använda e-bränslen kan man ersätta fossila bränslen, minska utsläppen av växthusgaser och lyckas uppnå klimatmålen. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter till minimering av trycksvängningar i ångnätet vid BillerudKorsnäs bruk i Karlsborg

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Ångnät Ångsystem;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin är stora energiförbrukare och står för 6 % av världens totala industriella energiförbrukning. I Sverige ligger andelen än högre, 50 % av den svenska industrins energiförbrukningen används av massa- och pappersindustrin. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodell för projektering av fjärrvärme och bergvärme

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Langerak; [2022]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Bergvärme; Uppvärmning;

  Sammanfattning : Det kalla klimatet i Sverige, framför allt i de norra delarna, ställer höga krav på uppvärmningen av byggnader och varmvatten. Att välja rätt värmesystem kan därför vara lönsamt, både ekonomiskt och miljömässigt. LÄS MER

 4. 4. En stommes klimatpåverkan : Livscykelanalys för att jämföra två olika stommaterial i NärBo punkthus

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Molin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska bygg och fastighetssektorn står för en betydande del av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska denna sektors klimatavtryck är det viktigt att identifiera vilka delar som står för en stor del av bidragen av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Elproduktionsanläggningars påverkan av nätnytta i umeåregionens elnät : En undersökning av energimarknadsinspektionens uppdaterade beräkningsmodell kallad Metod 2020

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Frida Grebner Nord; [2021]
  Nyckelord :Nätnytta; Ei; Metod 2020; elkraft;

  Sammanfattning : This study was commissioned by Umeå Energi under the supervision of Rejlers. The assignment consisted of investigating how electricity production facilities affected the grid utility in the region's electricity grid. LÄS MER