Sökning: "elektronik grindar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elektronik grindar.

  1. 1. Implementering av tillståndsmaskiner med PRBS

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Carl Dagne; [2003]
    Nyckelord :Electronics; Tillståndsmaskin; PRBS; implementering; grindkostnad; Elektronik;

    Sammanfattning : Tillståndsmaskiner är vanliga komponenter i många digitala konstruktioner. En vanlig typ av tillståndsmaskin är räknare. Räknare är ofta ganska kostsamma att implementera, med avseende på antalet grindar. För att reducera denna kostnad kan istället en PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) användas. LÄS MER