Sökning: "elektronisk dansmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden elektronisk dansmusik.

 1. 1. Daniel Norgren, en fallstudie om musikaliska kännetecken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Daniel Norgren; fallstudie; musikanalys; låttext; musikaliska kännetecken; blues; ballad;

  Sammanfattning : I det moderna musiksamhället, som jag i hög grad upplever präglas av elektronisk dansmusik, har de traditionella musikgenrerna som blues, jazz och soul allt som oftast hamnat något i skuggan. Men det finns artister som lyckats bygga en karriär inom de traditionella genrerna, både nationellt och internationellt och en av dessa är Daniel Norgren. LÄS MER

 2. 2. Musikanalys av Alan Walker’s fonografiska verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Magnus Willby; [2020]
  Nyckelord :Musikanalys; musikaliska kännetecken; ljudhändelsebeskrivning; musikaliska aspekter; Alan Walker; EDM;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks musikaliskt hörbara kännetecken i Alan Walker’s fonografiska verk. Syftet med denna studie var att bidra med en större förståelse för hur en professionell producent, som Alan Walker, arrangerar sina produktioner och kan därför ses som ett hjälpmedel för musikproducenter som vill utveckla sina produktioner inom elektronisk dansmusik. LÄS MER

 3. 3. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 4. 4. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; user-study; Max MSP; yin;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, a user-study was designed in order to investigate when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the induced dance movements. LÄS MER

 5. 5. Byggstenar inom elektronisk dansmusikproduktion : Produktionsanalys inom genren house

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Magnus Mikander; [2017]
  Nyckelord :Elektronisk dansmusik; EDM; musikproduktion; musikanalys; produktionsanalys; housemusik; Fouk; Laurence Guy;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa elektronisk dansmusik och att analysera hur sådana verktyg och metoder används, sett ur en producents synvinkel. Bakgrunden till uppsatsen är en strävan efter att djupare förstå produktionstekniker för elektronisk dansmusik och utveckla kunskap om hur sådana kan användas i egen produktion av elektronisk dansmusik. LÄS MER