Sökning: "elektronisk identifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden elektronisk identifiering.

 1. 1. Statlig elektronisk identifiering i en marknadsdriven försörjningsmodell : om dess förutsättningar och utmaningar i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linus Blomgren; Hubert Czekierda; [2023]
  Nyckelord :electronic identification; eID; swedish eID; digitalization; e-government; digital divide;

  Sammanfattning : In Sweden, a government eID has long been a concept that has not been realized. The development of government eID in both Sweden and around the world has been problematic. Even if a government eID is developed, adoption of this can also be problematic. LÄS MER

 2. 2. An examination of the criteria for valid consent under the GDPR in the light of the rationale and technological neutrality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabbi Meskenaite; [2022]
  Nyckelord :EU law; Privacy law; Data protection; GDPR; Consent; Privacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a means to safeguard the fundamental right to data protection in light of the rapid advancement of use of technology and to address the fragmented implementation of data protection, the GDPR was introduced. For processing of personal data to be lawful under the GDPR, processing must have a legal basis, such as consent. LÄS MER

 3. 3. Lån med elektronisk underskrift. En undersökning av bevisbördans placering vid invändning om obehörig användning - särskilt i ljuset av Högsta domstolens avgörande i NJA 2017 s. 1105.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Isaksson Osmo; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; civilprocessrätt; bevisbörda; avancerad elektronisk underskrift; obehörig användning; NJA 2017 s. 1105; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the court case NJA 2017 p. 1105, the Swedish Supreme Court has considered the question of the placement of the burden of proof in a situation where the holder of an advanced electronic signature objected that the signature had been used unauthorizedly by another person to sign an electronic loan commitment. LÄS MER

 4. 4. High-Performance Beamforming for Radar Technology : A Comparative Study of GPU Beamforming Algorithms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Accelerated signal processing software; Beamforming; Electronic warfare; Electromagnetic waves; Emitter identification; Radar technology; Accelererad signalbehandlingsmjukvara; Beamforming; Elektronisk krigsföring; Elektromagnetiska vågor; Sändaridentifikation; Radarteknologi;

  Sammanfattning : Radar technology is widely used in today´s society, whether it is the localisation and identification of aircraft in air traffic control systems, ships in harbour management systems, or the weather forecast presented on the news. In military applications, such as in fighter jets or missile lock-on systems, the speed at which the radar processes incoming data is essential to ensure a successful outcome. LÄS MER

 5. 5. Den framtida förmedlingsprocessen vid användning av ny teknologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Celicia Andersson; Love Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknologins snabba utveckling har gett oss många bra funktioner som gör vardagen liteenklare. Identifiering kan numera ske över internet och underskrifter kan vara elektroniska. Vid köp av fastighet behöver däremot underskriften ske med “penna på papper”. LÄS MER