Sökning: "elektroteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 6513 uppsatser innehållade ordet elektroteknik.

 1. 1. Context-aware security testing of Android applications : Detecting exploitable vulnerabilities through Android model-based security testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ivan Baheux; [2023]
  Nyckelord :Android Application Security; Vulnerability Detection; Context-Awareness; Model-Based Security Testing; Domain Specific Language; Sécurité des Applications Android; Détection de Vulnérabilités; Sensibilité au Contexte; Tests de Sécurité Basés sur les Modèles; Langage Dédiés; Android-applikationssäkerhet; Upptäckt av sårbarheter; Kontextmedvetenhet; Modellbaserad säkerhetstestning; Domänspecifikt språk;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores ways to uncover and exploit vulnerabilities in Android applications by introducing a novel approach to security testing. The research question focuses on discovering an effective method for detecting vulnerabilities related to the context of an application. LÄS MER

 2. 2. Meal planning intervention to maximise usage of ingredients in domestic households

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Omarsdottir; [2023]
  Nyckelord :Food sustainability; Meal planning; Interaction design; Research through Design; Human computer interaction; Domestic waste; Mat hållbarhet; Måltidsplanering; Interaktionsdesign; Forskning genom design; Människa-datorinteraktion; Hushållsavfall;

  Sammanfattning : Att ta itu med hållbarhet i livsmedel och minska livsmedelsindustrins miljöpåverkan har avgörande betydelse. Inom detta sammanhang har måltidsplanering framstått som en betydande faktor som påverkar matbeteendet och bidrar till att minska hushållsavfallet. LÄS MER

 3. 3. Särskilt begåvade elever i matematik: Pedagogers kunskaper kring identifiering och utmaning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Marianne Bøe; [2023]
  Nyckelord :Acceleration; berikning; differentierad undervisning; matematikundervisning; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om pedagoger anser sig ha tillräckligt med kunskaper och erfarenheter kring särskilt begåvade elever i matematikundervisningen. Utgångspunkter är identifiering och utmaning av särskilt begåvade elever. LÄS MER

 4. 4. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 5. 5. Simulated molecular adder circuits on a surface of DNA : Studying the scalability of surface chemical reaction network digital logic circuits

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Arvidsson; [2023]
  Nyckelord :Surface chemical reaction networks; Molecular computing; DNA computing; Circuit simulation; Adders; Ytbundna kemiska reaktionsnätverk; Molekylär beräkning; DNA-beräkning; Kretssimulering; Additionskretsar;

  Sammanfattning : The behavior of the Deoxyribonucleic Acid (DNA) molecule can be exploited to perform useful computation. It can also be ”programmed” using the language of Chemical Reaction Networks (CRNs). One specialized CRN construct is the Surface Chemical Reaction Network (SCRN). LÄS MER