Sökning: "elektroutvinning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elektroutvinning.

  1. 1. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

    Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
    Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

    Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER