Sökning: "elementary school"

Visar resultat 1 - 5 av 1238 uppsatser innehållade orden elementary school.

 1. 1. Confident in my class: A secondary data study of maths motivation and students’ sociodemographic factors in grade three and four in Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Johansson; [2023-10-31]
  Nyckelord :gender; ethnicity; SES; Mathematics Achievement; Maths Motivation;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to point to how motivation as well as achievement in maths and students’ sociodemographic factors can correlate for grade three and four in Swedish schools. Theory: The two theories used in the thesis are Expectancy-value Theory by Eccles and Cultural Capital by Bourdieu. LÄS MER

 2. 2. Principals’ and teachers’ experience and strategies in handling student violence in secondary schools: Examples from Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hubert Nkongchu Njicha; [2023-08-07]
  Nyckelord :student violence; violent behaviour; secondary schools; principals; teachers;

  Sammanfattning : This study examines principals’ and teachers’ experiences in dealing with school violence in Sweden. Threats and violence in Swedish schools increased fivefold between 2013 and 2017, according to Sveriges Television. Statistics from the Work Environment Agency also revealed that school violence and threats have increased. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och biologiundervisning. Hur undervisning kan anpassas för flerspråkiga klassrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Rukaia Mohammed; [2023-06-16]
  Nyckelord :Undervisningsmetoder; naturvetenskap; flerspråkighet; litteracitet;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to shed light on difficulties that students with Swedish as a second language encounter during their education and also to discuss methods that develop the students' understanding of biology teaching. The question that I try to answer in this study is which teaching methods in science subjects include students who have Swedish as a second language in science teaching in elementary school. LÄS MER

 4. 4. Innebörden av heteronormen i undervisningen inom grundsärskolan : En kvalitativ studie om innebörden av heteronormen inom undervisningen på grundsärskolan mot läroplanen ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Degerfeldt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the meaning of heteronormativity within the elementary special school. With the hope to contribute to an increased understanding of teachers work against heteronormative within the primary special school. LÄS MER

 5. 5. Elevers föreställningar om fantasi : och hur de använder sig av fantasin för att lösa uppgifter i ämnena teknik och bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva Zwahlen; [2023]
  Nyckelord :fantasy imagination socioculture subject didactics image middle school elementary school pedagogy drawing pretend play didactics free play children students creativity cognition development; fantasi sociokultur ämnesdidaktik bild mellanstadium grundskola bildpedagogik ritning låtsaslek bilddidaktik fri lek barn elever kreativitet kognition utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker hur elever använder fantasin när de får en bilduppgift i ämnet bild och när de får en ritningsuppgift i ämnet teknik. Studien är utförd på elever i årskurs sex. Studien undersöker hur eleverna skapar inre bilder utifrån sina erfarenheter och använder sin fantasi för att lösa konkreta skoluppgifter. LÄS MER