Sökning: "elementmetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet elementmetoden.

 1. 1. Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Bernebring; [2021]
  Nyckelord :Jämförelse; Spont Plaxis; Spontprogrammet; WinSpooks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet jämför tre olika metoder för dimensionering av en spont. Syftet med arbetet är att utreda hur de valda beräkningsmetoderna inverkar på dimensionerande snittmoment och dimensionerande förankringskrafter samt att undersöka hur resultaten från de olika beräkningsmetoderna varierar vid ändring av ingående parametrar. LÄS MER

 2. 2. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Handberäkningar och finita elementanalyser : Betydelsen av materialvalet  på skillnaden mellan beräkningsmetoderna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johanna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Handberäkningar; finita elementmetoden; Eurokod; EKS 11;

  Sammanfattning : För att kunna säkerställa att en byggnad kan konstrueras enligt lagarna krävs att man vet hur storbelastning konstruktionen kommer utsättas för och därför är lastnedräkning viktig fördimensioneringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka de skillnader som uppstår när mananvänder förenklingarna som finns i handboksformlerna jämfört med den avancerade finitaelementanalysen och hur materialvalet påverkar skillnaden. LÄS MER

 4. 4. Commercial Aircraft Wing Structure : - Design of a Carbon Fiber Composite Structure

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mats Svalstedt; Sofia Swedberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project explores the classical wing structure of an commercial aircraft for an all carbon fiber reinforced polymer unmanned aerial vehicle(UAV). It is part of a collaborative work consisting of several groups researching different parts of the aircraft. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av låsmekanism för lägre påkänning vid kontaktyta hos snabbkopplingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Albin Gry Adamsson; Vilgot Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bland snabbkopplingar är det vanligt att använda kulor för att låsa ihop komponenter. Kulor är en smidig och relativt billig lösning. Problemet med kulor är att kontaktytorna blir väldigt små vilket leder till höga spänningar när snabbkopplingarna trycksätts. LÄS MER