Sökning: "elev psykisk ohälsa hälsopromotion åtgärder omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elev psykisk ohälsa hälsopromotion åtgärder omvårdnad.

  1. 1. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete för barn med ADHD

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Gunilla Wingbro-Carlsson; Lena Matsson; [2016]
    Nyckelord :pupil mental health health promotion measures nursing; elev psykisk ohälsa hälsopromotion åtgärder omvårdnad;

    Sammanfattning : Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet som drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern. Skolan har inflytande på barns liv och det finns ett samband mellan elevers psykiska hälsa och skolresultat. LÄS MER