Sökning: "elevation"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet elevation.

 1. 1. Urban Growth and Environmental Risks - A GIS-Based Analysis of Landslide Susceptibility in Bukavu (Democratic Republic of the Congo)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Simon Paul; [2019]
  Nyckelord :Bukavu; Landslides; Environmental Risks; GIS; Urban Growth; Slope Inclination; Land Cover; D. R. Congo; South Kivu; Satellite Data; Digital Elevation Model;

  Sammanfattning : The city of Bukavu, located at the eastern border of the Democratic Republic of Congo in the province of South Kivu, is a large and densely populated urban agglomeration that has experienced rapid growth during recent years. At the same time, Bukavu has been repeatedly struck by environmental hazards, especially by devastating landslides. LÄS MER

 2. 2. Peace in the peaks? Changes in water and land distribution in Colombia’s southern highlands during the Post-Peace Agreement phase

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Laura Betancur Alarcón; [2019]
  Nyckelord :Colombia; highlands; peace agreement; armed conflict; water; political ecology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Governance of environmental resources plays a key role in enhancing or hindering progress towards peace in post-conflict societies. Two years after the signing of the Peace Agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the government of Colombia, new dynamics on natural resource and land-use are leading to environmental harm in some regions. LÄS MER

 3. 3. Dynamiska flöden som restaureringsmetod : Hur förändras strandvegetationen med en säsongsanpassning av minimitappningen i den reglerade Juktån?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :William Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :riparian; restoration; riverine; e-flows;

  Sammanfattning : Regulation and alteration of streams and rivers have a long history and dams provide us with resources. It also degrades the ecosystems connected to them by cutting off transportation routes and changing the flow regime. Riparian ecosystems have evolved to the natural flow regimes, making them sensitive to hydrological alterations. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av absoluta tjälrörelser : En fallstudie av väg E10 i Kiruna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Hampus Elmehög; [2019]
  Nyckelord :frost; frost heave; PMS objekt; road construction; segregation potential theory; PMS objekt; segregation potential theory; tjäle; tjällyftning; vägbyggnad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie och utvärdera reliabiliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensioneringsverktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. LÄS MER

 5. 5. Plant phenology and climate change : possible effect on the onset of various wild plant species first flowering day in the UK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nigel Fox; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; plants; phenology; climate change; global warming; FFD; IPCC; Bluebell; Garlic mustard; Coltsfoot; Cuckooflower; United Kingdom; Woodland Trust; UK; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The IPCC states that the planet is significantly warming due to effects of climate change. This warming effect has consequences for phenological events. Many species cannot track rapid climate change, resulting in phenological mismatches. This study looks at an extreme weather event and the longer-term effects of climate change. LÄS MER