Sökning: "elevationsvinkel"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet elevationsvinkel.

 1. 1. Galileos påverkan vid Nätverks-RTK satellitpositionering i svåra miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Stefan Johansson; Petter Tysk; [2017]
  Nyckelord :GNSS; Galileo; SWEPOS; Nätverks-RTK; elevationsvinklar;

  Sammanfattning : Galileo är ett europeiskt system med global täckning som idag utgörs av ca tio operativa satelliter. Systemet utökas successivt och beräknas vara fullt operativt runt år 2020. Fyra nya satelliter är planerade att aktiveras under 2017 och ytterligare fyra satelliter kommer att skjutas upp under 2017. LÄS MER

 2. 2. Detection and Analysis of GNSS Multipath

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Shinan Wang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multipath effect is generated when a signal arrives at the antenna by multiple paths instead of one direct path. It is, to a large extent, dependent on the surrounding environment of the antenna and the satellite geometry. LÄS MER

 3. 3. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER