Sökning: "elever i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 730 uppsatser innehållade orden elever i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Effekter av inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande undervisning; matematik; pedagogik; specialpedagogik; särskild begåvning; särskilt stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att undersöka begreppen inkludering och inkluderande undervisning samt dess betydelse för matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Utgångspunkten i kunskapsöversikten är frågeställningen; Vilka effekter kan inkluderande undervisning ha för elever i matematikämnet? Tillvägagångssättet har bestått av sökningar i databaser och tryckt litteratur för att skapa en kunskapsöversikt om effekterna av inkluderande undervisning. LÄS MER

 2. 2. "Han får stora kraftfulla utbrott" -En innehållsanalys av pedagogisk bedömning i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Bjurling; Petra Lilienström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk bedömning; pedagogisk utredning; innehållsanalys; skoldokument; värderande ord;

  Sammanfattning : Upprinnelsen till studien var en önskan och intention att belysa och öka förståelsen för ett av grundskolans ofta använda dokument, pedagogisk bedömning. Vår förhoppning är att studien ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Arbete med elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : -Otillräcklighet eller kompetens i mötet med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Eva Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; integrering; anpassad undervisning;

  Sammanfattning : Min studies syfte är att studera hur elever i behov av stöd involveras i verksamheten på fritidshemmet, samt personalens uppfattning om deras kunskap och utbildning är tillräcklig för att dagligen bemöta dessa elever på ett professionellt och för eleven utvecklande sätt. Genom en metoddesign ingår kvalitativa och kvantitativa data i form av intervjuer och enkäter. LÄS MER

 4. 4. ...”Inkludering till viss grad”…

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jacqueline Balalovska; [2019]
  Nyckelord :Attityder; Inkludering; Lärare; Skapande; Undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Balalovska, Jacqueline (2019). Inkludering till viss grad. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Med örat mot marken - En studie ihur några specialpedagoger möter begreppet särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Janna Mellby; Jennie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kategorisering; Kulturell kontext; Kunskap; Specialpedagogik; Särskild begåvning;

  Sammanfattning : Abstract Mellby, Janna & Nilsson Jennie (2018). Med örat mot marken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien syftar till att bidra med en ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå begreppet särskild begåvning. LÄS MER