Sökning: "elever i behov av stöd framgångsfaktorer fristående skola pedagogiskt och socialt klimat PESOK relationer specialpedagogiskt perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elever i behov av stöd framgångsfaktorer fristående skola pedagogiskt och socialt klimat PESOK relationer specialpedagogiskt perspektiv.

  1. 1. En fristående skolas arbete med att få alla elever att nå målen – en fallstudie

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Eva Bärring; [2015]
    Nyckelord :elever i behov av stöd framgångsfaktorer fristående skola pedagogiskt och socialt klimat PESOK relationer specialpedagogiskt perspektiv;

    Sammanfattning : Sammanfattning/abstraktForskning visar att de fristående skolorna ser väldigt olika ut. Få studier har undersökt fristående skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd. Syftet med min undersökning är att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, studera hur en fristående skola arbetar för att alla elever ska nå målen. LÄS MER