Sökning: "elevinflytning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elevinflytning.

  1. 1. Tematiskt arbete : En studie om hur man skapar ett tematiskt arbete

    Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Johan Hallström; Andreas Norén; [2012]
    Nyckelord :elevinflytning; tematiskt arbete; ämnesintegrering;

    Sammanfattning : Arbetet handlar om att med hjälp av litteratur och forskning hitta fördelar och nackdelar med ett tematiskt arbetssätt. Utifrån dessa fördelar och nackdelar har vi sedan skapat en planering för ett tematiskt arbete som vi valt att kalla ”Naturen omkring oss”. LÄS MER