Sökning: "elevintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet elevintervju.

 1. 1. Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Andersson; Åsa Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; extra anpassningar; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete i fritidshem : Ett utvecklingsarbete om att skapa ett tryggare klimat på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Natalie Hellstadius; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; elevintervju; fritidshem; semistrukturerade samtal; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetet behandlar hur planerade aktiva samtal med elever på fritidshemmet kan engagera elever och motivera till ett förändrat klimat. Syftet är att genomföra strukturerade och planerade samtal för att stärka och öka elevernas egen förmåga att kunna bygga trygga relationer i den egna fritidsgruppen. LÄS MER

 3. 3. "Jag har det i hjärnan men det kommer inte ut" : En kvalitativ studie i matematik som undersöker om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en Concept Cartoons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; samtal; frågor; modelleringsförmåga; subtraktion; klassrumsklimat; Talk Moves; Concept Cartoons;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. LÄS MER

 4. 4. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 5. 5. ”Den här är oval och den här är någonting… Antagligen en sjöväxt” : En studie om elevers matematiska resonemang i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ida Karlsson; Elis Blixt; [2017]
  Nyckelord :Matematik; matematiska resonemang; resonemang; imitativa resonemang; kreativa resonemang; förståelse; omkrets; area; sambandet mellan omkrets och area; elevintervju; årskurs 6; videointervju;

  Sammanfattning : Ett stort fokus inom matematiken ligger på utantillinlärning av kunskap och tillvägagångssätt. Detta trots att forskning och styrdokument visar att elevens resonemangsförmåga är viktig för att utveckla elevers djupare förståelse av matematiken. LÄS MER