Sökning: "elevperspektiv idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden elevperspektiv idrott och hälsa.

 1. 1. Vad motiverar elever att delta i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Olsson; [2023]
  Nyckelord :elever; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate what motivates 9th grade students to participate in Physical education class. In this qualitative study, semi-structured interviews have been used as a method to investigate students' motivation. Six 9th grade students at a high school in Värmland participated in the study. LÄS MER

 2. 2. Hälsoundervisning i Sverige och Finland : ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sonja Ruohonen; [2023]
  Nyckelord :health; pupil perspective; Sverige; Finland; perceptions of health; health literacy; HL; health knowledge; health education; physical education; hälsa; elevperspektiv; Sverige; Finland; uppfattningar om hälsa; hälsolitteracitet; HL; kunskaper om hälsa; hälsoundervisning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Det har lyfts oro nationellt och internationellt för barn och ungas hälsa. Eftersom kunskaper om hälsa har visats hänga ihop med individers hälsa finns det ett behov att forska mer om hur hälsoundervisning bör organiseras. LÄS MER

 3. 3. Relevanta områden att belysa i hälsa inom idrott och hälsa : Ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adam Hynam; Johanna Carlén; [2022]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsa; undervisningsmetoder; elevperspektiv; KASAM; salutogen; patogen.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det inte gjorts många studier ur ett elevperspektiv på vad som är relevanta områden inom hälsa i ämnet idrott och hälsa (Røset et al., 2020:4–5). LÄS MER

 4. 4. ... lite muskler ska det vara : en intervjustudie om hälsoundervisningen i skolan ur ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johanna Bodman; Anna Schneider; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av hälsaundervisningen inom ämnet idrott och hälsa, samt undersöka hur gymnasieelevers kunskaper inom hälsa kan överföras till deras livsstil och användas utanför skolkontext. Kunskapen om elevernas upplevelse kan ge en ökad förståelse för hur hälsaundervisningen i skolan fungerar och eventuellt behöver justeras. LÄS MER

 5. 5. Måste man sitta still för att lära sig om hälsa? : Elevers uppfattningar om hälsoundervisningen utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Andersson; Alexander Norrgård; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsoundervisning; elevperspektiv; genus; Hirdman;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att området hälsa får lite utrymme i ämnet idrott och hälsa, att elever har svårt att formulera vilka kunskaper de ska erhålla och att flickor och pojkar upplever ämnet olika (Annerstedt 1991; Nyberg & Larsson 2014; Skolinspektionen 2018; Quennerstedt, Öhman & Ericsson 2008). Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar hälsoundervisningen i ämnet utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER