Sökning: "elfenben"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet elfenben.

 1. 1. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 2. 2. Elefanter och människor på Afrikas kontinent : en studie om konflikten mellan arterna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ethel Svennersten; [2015]
  Nyckelord :naturreservat; elefanter; Malawi;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om konflikten mellan människor och elefanter vilket är ett problem på alla de ställen i världen där människor och elefanter lever sida vid sida. Uppsatsen tar sin utgångspunkt från skogsreservatet Thuma Forest Reserv i Malawi där konflikten är ett faktum. LÄS MER

 3. 3. Empathy, altruism and the African elephant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Svea Jörgensen; [2015]
  Nyckelord :Loxodonta africana; Loxodonta cyclotis; African elephant; empathy; altruism; altruistic behaviour; animal behaviour; animal cognition; afrikansk elefant; empati; altruism; altruistiskt beteende; djurbeteende; medvetenhet hos djur;

  Sammanfattning : The quest to determine if non-human animals have emotional lives similar to man goes a long way back and is yet to result in a clear answer. The aim of this particular literature study is to determine whether or not the African elephant may host feelings of empathy and display altruistic behaviour. LÄS MER

 4. 4. Illegal handel med utrotningshotade djurarter- en rättsteknisk analys av de internationella handelsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Carlstedt; [2013]
  Nyckelord :biologisk mångfald; handelsrätt; internationell handel; illegal handel; EU-rätt; rättsvetenskap; utrotningshotade arter; miljörätt; CITES; den situationsbaserade metoden; EU; rödlistan; smuggling; elfenben; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En biologisk mångfald är en förutsättning för oss människor och alla levande organismer på jorden. Tusentals djurarter utsätts för en massiv utrotning och den internationella handeln med djur som är utrotningshotade är en bidragande orsak. LÄS MER