Sökning: "elias bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden elias bengtsson.

 1. 1. Optimering av produktflora : Reducering av antalet kvalitetssammansättningar på Stora Enso i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elias Bengtsson; Adam Teodorsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; TQM; förbättring; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring upper-secondary EFL students’ willingness to communicate in a Swedish context : An empirical study on Swedish students’ reported attitudes on oral communication in the English classroom

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Elias Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :EFL- ESL- English as a second language; Willingness to Communicate WTC ; Student attitudes; Extramural English EE ; Oral Interaction; L2 Communication;

  Sammanfattning : Oral communication is a central aspect of language learning in EFL-classrooms all over the world. Therefore, problems arise when students are passive, or unwilling to communicate and participate. The aim of this study is to investigate what factors impact Swedish upper secondary students’ willingness to communicate using self-reported data. LÄS MER

 3. 3. Stimulating Willingness to Communicate for Learners of English : A literature review of teachers’ possibilities of facilitating Willingness to Communicate in the Swedish EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elias Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :WTC; Willingness to Communicate; EFL; Oral Interaction; L2 Communication;

  Sammanfattning : In ESL/EFL classrooms all over the world, teachers sometimes struggle with stimulating students’ willingness to communicate (WTC). Since communication is arguably the essential goal for all language learning and in order to secure that learning takes place, teachers need to create conditions that stimulate WTC. LÄS MER

 4. 4. Lärares selektionsprocesser för skönlitteratur i andraspråksundervisning : Två sva-lärares berättelse om skönlitteratur i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elias Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Selektionsprocesser; Skönlitteratur; SVA; Litteraturundervisning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra vilka faktorer som styr valet av skönlitterärt material och beskriva skönlitteraturens roll i relation till kursplanen. Genom en intervjustudie synliggörs två gymnasielärares selektionsprocesser för skönlitterärt material i SVA. LÄS MER

 5. 5. Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration? : En hermeneutisk studie av förskollärares syn på nyanlända barns möjligheter till integration i den svenska förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elias Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :refugee children; integration; preschool; hermeneutics; nyanlända barn; integration; förskola; hermeneutik;

  Sammanfattning : This essay aims to increase understanding of what preschool teachers perceive that they themselves can contribute with, ensuring that refugee children get the best possible integration. I have also studied how the preschool teachers perceive that a irregular schedule affects the integration process, and also how the preschool teachers experience the possible consequences, that 15-hour general preschool can have for refugee children The data was collected through qualitative interviews. LÄS MER