Sökning: "elias n"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden elias n.

 1. 1. Parasport och psykologiskt välbefinnande : Parasport utövares upplevelse av psykologiskt välbefinnande inom parasport - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elias Sibelius; [2023]
  Nyckelord :Fysisk funktionsnedsättning; motion; parasport; psykologiskt välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka fysiskt nedsatta parasport utövares upplevelser avpsykologiskt välbefinnande inom idrotten. Samt besvara frågeställningarna (1) Hur uppleverparaidrottare med en fysisk funktionsnedsättning sitt psykologiska välbefinnande inom sinidrott? (2) Vad anser paraidrottare med en fysisk funktionsnedsättning skulle kunna förbättramöjligheter för ett ökat psykologiskt välbefinnande inom paraidrotten. LÄS MER

 2. 2. An Inexpensive Alpha Spectrometer Based on a p-i-n Photodiode : Making Advanced Particle Detectors From Common Commercial Components

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Elias Arnqvist; [2022]
  Nyckelord :Alpha spectroscopy; alpha particle; particle detector; radiation detector; p-i-n diode; PIN diode; photodiode;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design, construct, and evaluate an alpha spectrometer based on an inexpensive p-i-n photodiode as a radiation detector. The BPX-61 p-i-n photodiode was selected and calculated to have a 93 µm wide sensitive volume at 25 V reverse bias. LÄS MER

 3. 3. Morgonidealisering: prediktorer, prevalens och inverkan på välmående

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elias Jensen; Rufus Lindskog; [2021]
  Nyckelord :chronotype; morning idealisation; s pirit of capitalism; wellbeing; agreeableness; conscientiousness; kronotyp; morgonidealisering; kapitalistisk anda; välmående; tillmötesgående; samvetsgrannhet;

  Sammanfattning : Ett beteende som vi kan återfinna hos många människor är tendensenatt idealisera tidigt uppstigande genom att tillskriva det positivaegenskaper, något vi valt att benämna morgonidealisering. Deninfluerar våra attityder gentemot såväl morgon- som kvällsmänniskoroch kan bidra till uppfattningar som saknar förankring i verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Étude comparative de prépositions suédoises et françaises dans Lejontämjaren de Camilla Läckberg et dans sa traduction en français

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Elias Swärd; [2019]
  Nyckelord :traductologie; prépositions; langue source suédois; langue cible français; syntagme régi; généralisation sémantique;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d’étudier les relations entre les prépositions en suédois et en français. Les prépositions sont classifiées selon différentes catégories selon leur rôle syntaxique dans la phrase. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer predicerar beslut vid Footbridge-dilemmat? - En studie om högkänslighet och utilitarism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elias Sao Pedro; Olle Berggren; [2018]
  Nyckelord :Highly Sensitive Person HSP ; Utilitarianism; Footbridge-dilemma; Dual-process theory; Moral decision-making; Instrumental Harm; Social Sciences;

  Sammanfattning : Moral decision-making has a long history within philosophical theory and has recently become a domain for empirical research. Modern neuropsychological research provides support for moral decisions being influenced by two distinct systems. LÄS MER