Sökning: "elida"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet elida.

 1. 1. Ett språk för alla : Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elida Berglin; Viktoria Nygren; [2019]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; fenomenografi; intervju; enkät; läroplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att undersöka pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Då vårat syfte med studien var att undersöka uppfattningar bestämde vi oss för att använda det fenomenografiska perspektivet som utgår från människors erfarenheter och uppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Sande; Elida Ekman; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelse; Möte; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld förekommer överallt i världen och många gånger är det sjuksköterskor som träffar kvinnorna först när de söker sjukvård. Sjuksköterskorna har ansvar att vara professionella i mötet med våldsutsatta kvinnor samt att upptäcka våld. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av väska till elektrisk sparkcykel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elida Hall Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Väska; Produktutveckling; Koncept; CAD; Materialval;

  Sammanfattning : Det här arbetet är att samarbete med IKEA och dess syfte är att ta fram en lösning på hur en elektrisk sparkcykel ska förvaras och förflyttas då den inte används. Målet är att ta fram en prototyp samt ett produktionsunderlag för en enkel modell av förvaringslösningen samt ta fram ett förslag på en vidareutveckling av förvaringslösningen som erbjuder ytterligare funktioner. LÄS MER

 5. 5. Att växa upp i en digital värld : En experimentell studie av hur co-viewing påverkar deklarativt minne hos tvååriga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Louise Hedendahl; Elida Ottmer; [2018]
  Nyckelord :transfer deficit effect; scaffolding; co-viewing; deklarativt minne; fördröjd imitation; digitala medier; generell utveckling; språklig förmåga; lärande; verbala ledtrådar; tvååringar;

  Sammanfattning : De senaste åren har små barns användning av digitala medier ökat och det finns idag en uppsjö av medieinnehåll riktat till denna målgrupp. Forskning visar dock att små barn har svårt att generalisera lärande från skärmar till verkligheten. LÄS MER