Sökning: "elin blåberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elin blåberg.

  1. 1. "Det är lätt att lära om man sjunger på något vis" : En studie om hur sex förskollärare beskriver musik som ett pedagogiskt redskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Elin Blåberg; Lisa Niemi; [2010]
    Nyckelord :musik; sång; rytmik; förskollärare; lärande; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex förskollärare beskriver musik som ett pedagogisk redskap i deras verksamhet. De frågeställningar som tas upp är:- Hur beskriver förskollärare att de utövar musik i förskolan?- Hur beskriver förskollärare musikens betydelse för barns utveckling?Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod för att förstå förskollärarnas egna erfarenheter och åsikter i ämnet. LÄS MER