Sökning: "elin danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden elin danielsson.

 1. 1. Alltid nåbar - aldrig fri : En studie om hur unga vuxna upplever mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Danielsson; Elin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Mobiltelefon; Beroende; Interaktion;

  Sammanfattning : Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler erbjuder många fler funktioner än så. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i matematik : en fallstudie om elevers och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emilia Danielsson; Elin Anderberg; [2020]
  Nyckelord :Uppfattningar; matematik; nationella provet; muntligt; bedömning; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur några elever och en lärare uppfattar olika bedömningsformer i matematik. Arbetet lyfter specifikt det muntliga nationella delprovet i matematik. Dessa uppfattningar är väsentliga att belysa, eftersom de nationella proven är ett stöd för lärarna att ge eleverna en likvärdig och rättvis bedömning. LÄS MER

 3. 3. Stereotyper eller normbrytande? : En kvalitativ studie om genus hos karaktärer i några populära barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Brisenheim; Elin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; karaktär; kön; normbrytande; stereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur genus kan se ut i några av de populäraste barnböckerna för åldrarna 6-9 år idag. Vi har i denna studie läst sex populära barnböcker och gjort karaktärsanalyser ur ett genusperspektiv av några av de karaktärer som skildras i böckerna. LÄS MER

 4. 4. Sakkunnigbeviset - är kunskap makt? - En rättsfallsstudie av sakkunnigbevisning i mål med sexsomniinvändningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; sakkunnigbevisning; sexsomni; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decade a new defense has emerged in rape cases in Sweden; the defendant claims to have carried out the sexual act while sleeping and consequently to have acted without intent. The medical term for performing sexual acts while sleeping is sexsomnia, a subcategory to sleepwalking. LÄS MER

 5. 5. Filmer i engelskundervisningen i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Danielsson; Anna Gyllhamn; [2017]
  Nyckelord :Filmanvändning; engelskundervisning; film; multimodalitet; engelska som främmande språk;

  Sammanfattning : The spring of 2017, we conducted a study in a few classes in the grades 1-3 withthe specific aim to explore how teachers’ use the medium of film in the classroomin order to teach English as a second language, and how the use of moviespotentially influences the pupils’ learning. The data collection methods used in the study were five semi-structuredinterviews, which were conducted over the telephone; and in connection withthese interviews participating teachers were also asked to hand out and collect aquestionnaire to the total of 75 pupils in the grades 1-3 that they collectivelytaught. LÄS MER