Sökning: "elin lilliecreutz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden elin lilliecreutz.

 1. 1. Relationen mellan träningsberoende, livsstress och träningsrelaterad stress hos triathleter som utför Ironman : - En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Lilliecreutz; Sanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationen mellan träningsberoende, livsstress och träningsrelaterade stressfaktorer i populationen Ironmandeltagare. Utifrån syftet togs tre hypoteser fram; (1) det finns statistiskt signifikanta samband mellan träningsberoende, livsstress och träningsrelaterade stressfaktorer, (2) livsstress och träningsrelaterad stress i samband predicerar träningsberoende, (3) det finns statistiskt signifikanta skillnader i livsstress och träningsrelaterade stressfaktorer mellan ironmandeltagare ́i risk för träningsberoende ́ och ironmandeltagare med ́få eller inga symptom på träningsberoende ́. LÄS MER

 2. 2. Träningsberoende och dess relation till livstress, förmåga att möta förväntningar, stress från skador, prestationsångest och rollkonflikt : En tvärsnittsstudie på triathleter som utför Ironman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Svensson; Elin Lilliecreutz; [2023]
  Nyckelord :Exercise-related stressors; Life-stress; Exercise dependence; Triathlon; Ironman; Träningsrelaterade stressfaktorer; Livsstress; Träningsberoende; Triathlon; Ironman;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationen mellan träningsberoende,livsstress och de träningsrelaterade stressfaktorerna, förmåga att möta förväntningar, stressfrån skador, prestationsångest och rollkonflikt i populationen Ironmandeltagare. Vidare varsyftet att studera skillnader i livsstress och de träningsrelaterade stressfaktorerna hosironmandeltagare med ‘risk för träningsberoende’ och ironmandeltagare med ‘få eller ingasymptom på träningsberoende’. LÄS MER