Sökning: "elin söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden elin söderberg.

 1. 1. Att varje dag vara förälder i motvind : En kvalitativ litteraturstudie som belyser hälsan hos föräldrar till ett barn med autismspektrumstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Söderberg; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; barn; föräldrar; föräldraskap; hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder finns ett betydelsefullt ansvar över sitt barns fungerande vardag och hälsa. Förväntningar på att bli förälder till ett barn som följer normen kan drastiskt behöva förändras då barnet istället föds med en utmanande diagnos. Ett barn med autismspektrumstörning kräver både resurser, stöd och kärlek. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas erfarenheter och inställningar till att vaccinera sig : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Nyström; Kajsa Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; influensa; inställningar; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad; vaccin; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar ökar i samhället och vaccinationer är ett effektivt sätt att begränsa smittspridning. Trots detta väljer delar av befolkningen att inte vaccinera sig vilket riskerar att öka sjukdom i samhället. Syfte: Att belysa vuxnas erfarenheter och inställningar till att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Språket, en spegelbild av kulturen : Integration av utrikesfödda medarbetare till det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ingrid Söderberg; Elin Ångström; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; integration; introduktion; organisationskultur och utrikesfödd;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka huruvida tillverkande företag introducerar och integrerar utrikesfödda medarbetare i det svenska arbetslivet. Studien tillämpade en kvalitativ forskningsstrategi och undersökte ansvariga chefer, HR-, samt utrikesfödda medarbetares upplevelser av introduktions- och integrationsprocessen, detta gjordes på företaget LKAB. LÄS MER

 4. 4. "Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Stålbrand; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Våld; Kvinnor; Normalisering; Uppbrott; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Kandidatuppsats Dress to impress? : En kvalitativ studie om klädkoder på banker från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Thulin; Ava Rashidi Nejad; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Klädkoder; företagskultur; gemenskap; symbolik; legitimitet; makt; mående.;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring fenomenet klädkoder och hur detta kan appliceras på organisationer. Det finns även mycket forskning som rör banker och företagskultur. Däremot har vi funnit ett intresse i att slå ihop dessa och utföra vidare forskning kring klädkoder inom bankbranschen. LÄS MER