Sökning: "elin som om jag inte fanns"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden elin som om jag inte fanns.

 1. 1. "Om man skriver dem istället för de så flyger jag i taket" : på spaning efter språkpolisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Elin Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :språkriktighet; språkriktighetsfel; språkfel; språkpolis; policing; språkbruk; språkattityd; språknormer;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt om särskilda grupper av människor reagerar starkare än andra på språkriktighetsfel. Jag har undersökt om det finns ett samband mellan ålder, kön, utbildning och språkattityder, och hur en person reagerar på språkriktighetsfel i skrivet språk. LÄS MER

 2. 2. Vem målar mittpunkten på kartan? : En undersökning om att ta plats med visuellt berättande genom en mobil designverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Rydh; [2018]
  Nyckelord :pedagogy; design; movement; narrative; center; periphery; a r tography; intersectionality; Pedagogik; design; förflyttning; berättande; centrum; periferi; a r tography; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det finns en likriktning i de berättelser som görs synliga genom konstnärligt arbete idag, där storstäder utgör centrum och orter runt om i landet inte sällan glöms bort. Många verksamhetssatsningar på ungas konstnärliga skapande har gjorts i storstadsområden för att öka intresset för konst och design bland ungdomar i förorter. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju en typisk bromance"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Jessen; [2017]
  Nyckelord :homosocialitet; genus; maskulinitetsteori; receptionsteori; Filip och Fredrik; bromance; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur Filip och Fredriks relation uppfattas av lyssnare. För att undersöka detta mer ingående studeras också vad det är i avsnittet som gör att de uppfattas på det viset. Metoderna jag använder mig av i min studie är fokusgruppsintervjuer och samtalsanalys. LÄS MER

 5. 5. An assessment of the risk of neonicotinoid pesticides to harm non-target insects - is current risk assessments sufficient?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Ingersdotter; [2016]
  Nyckelord :neonicotinoids; clothianidin; solitary bee; solitary wasp; risk assessment; pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoids, e.g. clothiandin, imidacloprid and thiamethoxam, is the most used class of insecticides worldwide. However, lately, this group of insecticides has been subject to controversy. LÄS MER